پاسخ به : مشکل در خروجی گرفتن از edd

#6662

سید حامد حسینی
سرپرست کل

شما میتونید به دیتابیس برید در قسمت phpmyadmin و از دیتابیس یا جدول مورد نظر خروجی بگیرید و ایمپورت کنید .

نیاز به مشاوره دارید ؟ با ما تماس بگیرید 09211881543 - 03133456187