پاسخ به : ساسپند

#6210

01web
کاربر

سلام ، این افزونه نصب کنید :

https://wordpress.org/plugins/p3-profiler/

ببینید منابع مصرفی چقدر هست و از چه افزونه ای .